banner puzdra

Prípadová štúdia

Dizajn dláta pre problém s ohnutými vývodmi komponentov

páska na nosič zvierat 3

Komponent s vodičmi sa zvyčajne vzťahuje na elektronický komponent, ktorý má vodiče alebo svorky na pripojenie k obvodu.Bežne sa vyskytuje v komponentoch, ako sú odpory, kondenzátory, diódy, tranzistory a integrované obvody. Tieto vodiče poskytujú body pre elektrické pripojenie, čo umožňuje komponentu ľahko pripojiť a odpojiť od obvodu.

problém:
Zákazník má problémy s ohnutými elektródami a cíti, že dizajn s „dlátami“ medzi telom a elektródami by pomohol oveľa lepšie zaistiť časť vo vrecku.

Riešenie:
Sinho prehodnotil problém a vyvinul preň nový vlastný dizajn.s dizajnom „Chisel“ na dvoch stranách vo vrecku, pri pohybe súčiastky vo vrecku by sa elektródy nedotýkali bočnej strany a dna vrecka, zabránil by sa ďalšiemu ohnutiu elektród.


Čas odoslania: 17. októbra 2023